power current

muhasebe sistemini enflasyonun kâr üzerindeki etkisini gösterecek şekilde cari satın alma gücüne dayandırma yöntemi