power structure

  1. İsim yetkisel yapı/bünye, yöneticiler arasında yetki dağılışı.
  2. İsim yetkililer: bir örgütü yöneten/kontrol eden topluluk.