pressure gradient

  1. basınç bayırlığı/gradyanı: birim yükseklik değişmesinde hava basıncının değişmesi.