presume upon a short acquaintance

  1. Fiil kısa bir tanışıklıktan küstahça yararlanmak