price level

ortalama fiyat düzeyi
daha yüksek fiyat düzeyine çıkarmak Fiil
fiyat seviyeleri arasındaki fark
genel fiyat düzeyi
belirli bir dönemde belirli bir hisse senedinin fiyat seviyesi
fiyat yükselmesini düşük düzeyde tutmak Fiil
fiyatların yükselmesini düşük düzeyde tutmak Fiil