price level

  1. fiyat düzeyi
  2. fiyat seviyesi
ortalama fiyat düzeyi
daha yüksek fiyat düzeyine çıkarmak Verb
fiyat seviyeleri arasındaki fark
genel fiyat düzeyi
belirli bir dönemde belirli bir hisse senedinin fiyat seviyesi
fiyat yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb
fiyatların yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb