yazarkasa fiyatı yazmak Fiil
yazar kasaya fiyatı yazmak Fiil