probation officer

  1. (US) vasiyet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memur
  2. hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur
şartlı salıvermede denetleyici memurun gözetimi altında olmak Fiil, Hukuk
vesayet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memurun nezareti altına konmak Fiil, Hukuk
bir nezaretçinin nezareti altına koymak Fiil