1. İsim propaganda, bir düşünce ve kanıyı yaymak ve halka kabul ettirmek için girişilen yoğun ve sistematik faaliyet
  veya bu türlü yayılan fikir, kanı ve düşünceler.
 2. İsim 1622'de Papa Gregory XV tarafından yabancı misyonları gözetmek, papazların eğitimini denetlemek, için
  kurulan komite:
  Congregatio de Propaganda Fide.
kara propaganda
kara propoganda
bir aday veya partinin seçilmesi için yapılan propaganda
düşman propagandası İsim
yoğun propaganda
propaganda aracı
savaş propagandası İsim
beyaz propoganda
beyaz propaganda
propaganda cihazı
reklam balonu
propaganda yayını
propoganda yayını
propaganda gayretleri İsim
propoganda gayretleri İsim
propoganda filmi
propaganda filmi
propoganda broşürü
propaganda broşürü
düşman propagandası İsim
düşman propogandası İsim
propaganda teşkilatı
propoganda amacı
propaganda amacı
reklam yazıları İsim
propaganda amacıyla
propoganda amacıyla
 1. Reklamcılık buildup
 2. professional expenditure
 3. propaganda
 4. İsim publicity
atrocious propoganda
white propaganda
black propaganda
counterpropoganda
silent propoganda
trade publicity
trade advertising
disinformation
intensive propaganda
professional expenditure İsim
propaganda purpose
for propaganda advantages
vehicle of propoganda
vehicle of propaganda
goodwill gift
no canvassers , no hawkers , no circulars !
propaganda leaflet
media department İsim
propaganda apparatus
budget film
propaganda film
propaganda efforts İsim
complimentary account
pep rally
mind campaign
complimentary copy
publicity spokesman
mechanics of advertisement
propaganda organization
advance man
to make propoganda Fiil
propaganda broadcast
to beat up for recruits Fiil
dealer merchandising plan
to use a vehicle for propoganda Fiil
publicity technique

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir fikir veya harekete taraftar kazandırmak, ... amacıyle söz, yazı vb