provide for something

  1. Fiil, Hukuk birşeyi öngörmek
  2. Fiil, Hukuk birşeyi uygun görmek
  3. Fiil, Hukuk birşeye imkân tanımak
  4. Fiil, Hukuk birşeye olanak tanımak
  5. Fiil, Hukuk birşeyi mümkün kılmak
  6. Fiil birşeye karşı önlem almak
  7. Fiil birşeyi önlemek için plan yapmak
  8. Fiil birşeye karşı güvence sağlamak
biri için birşey tedarik etmek Fiil
biri için birşey sağlamak Fiil
birine birşeyi sağlamak Fiil
birine birşeyi temin etmek Fiil
biri için birşey temin etmek Fiil
birine birşeyi tedarik etmek Fiil