provide for

 1. geçimini sağlamak, tedarikli bulunmak.
  to provide for one's family: Ailesinin geçimini sağlamak.

  to provide for old age: ihtiyarlık için tedarikli bulunmak.
  expenses provided for in the budget: masraf bütçesi.
  He had provided for any eventuality: Her türlü ihtimale karşı tedarikli idi.
  to be provided for: ihtiyacı karşılanmak.