put an end to

birşeyi durdurmak Fiil
birşeyi bitirmek Fiil
birşeyi sona erdirmek Fiil
bir şeye son vermek Fiil