put back something

  1. Fiil yerine koymak
  2. Fiil yerine kaldırmak
  3. Fiil geri koymak
  4. Fiil birşeyi ertelemek
  5. Fiil birşeyi ileri bir tarihe atmak
  6. Fiil birşeyi geciktirmek
var kuvvetiyle/bütün gücüyle çalışmak, gayretle işe sarılmak/koyulmak, kendini tamamen işine vermek.
geri almak Fiil