put hedges in a contract

  1. Fiil bir sözleşmeye kayıt ve şartlar koymak
  2. Fiil bir sözleşmeye engeller koymak
  3. Fiil sözleşmeye kayıt ve şartlar koymak