put someone up to sth

  1. birini haberdar etmek, birine anlatmak/bilgi vermek/öğretmek.
    He put her up to all the ways of avoiding tax.