put something back

yerine kaldırmak Fiil
birşeyi ileri bir tarihe atmak Fiil
birşeyi ertelemek Fiil
birşeyi geciktirmek Fiil
geri koymak Fiil
yerine koymak Fiil
var kuvvetiyle/bütün gücüyle çalışmak, gayretle işe sarılmak/koyulmak, kendini tamamen işine vermek.