quote from someone

  1. Fiil birinden alıntı yapmak
  2. Fiil birinin sözlerini alıntılamak