read a lecture

  1. Fiil bir konu hakkında ders takriri vermek
  2. Fiil bir konferansı okumak