1. Zarf makul bir şekilde, makul/mantıkî olarak.
  2. Zarf akıllıca.
  3. Zarf uygun/münasip bir şekilde.
    “Well, you can't do that now” I said reasonably .
  4. Zarf oldukça.
    The car is in reasonably good order: Araba oldukça iyi bir durumda.
oldukça kesin