1. Geçişli Fiil inanca/güven/huzur/cesaret vermek, güvenini tazelemek/pekiştirmek.
    The doctor reassured the sick man (about his health).
  2. Geçişli Fiil yatıştırmak, teskin etmek.
    The captain's confidence during the storm reassured the passengers.
  3. Geçişli Fiil tekrar teminat vermek, temin etmek.
  4. Geçişli Fiil tekrar sigorta etmek.