1. Sıfat
    reckless of: (son derece) dikkatsiz, kayıtsız, pervasız, (hiçbir şeyi) umursamayan, çekinmeyen,
    sonunu düşünmeyen, tedbirsiz, ihmalkâr.
    to be reckless of danger.
  2. Sıfat dikkatsizce, pervasızca, uluorta, rastgele, sonunu düşünmeden, tehlikeye aldırış etmeden.
    reckless driving.
sorumsuz davranışlar İsim
başkalarının haklarını umursamamak Fiil
tehlikeli araba kullanan sürücü
tehlikeli araç kullanma İsim
birini tehlikeye düşürme
kıyakçı (argo)
taksirle yaralama İsim, Ceza Hukuku
dikkatsizce para harcayan kimse
mirasyedilik
tehlikeli araba sürmekten birini tutuklamak Fiil
kaba ve dünyayı umursamayan davranış