recommence the limitation period

zamanaşımına uğramış olmak zamanaşımını yeniden başlatmak Fiil