1. (yanlışı/kusuru) düzeltme(k), tashih/tamir/islâh etme(k), onarma(k).
  2. (yanlıştan/zarardan) kurtulma/kurtuluş.
  3. ödeme(k), tazmin (etmek), karşılama(k), yerine koyma(k).
zarar ziyanı tazmin edilmemek Fiil
birinden tazminat almak Fiil
düzeltilmez
çaresiz
onarılması olanaksız hasar
onarılması olanaksız hasar
adli yardım
kanuni tazminat
kanun yolu
adli çare bulmak Fiil
bir tazminat almak Fiil
düzeltilemez
çaresiz
kanuni vasıtalara başvurmak Fiil
kanuni yollara başvurmak Fiil
tazminat istemek Fiil
bir haksızlığı gidermek Fiil
haksızlığı gidermek, şikâyet sebebini ortadan kaldırmak.
haksız bir fiili düzeltmek Fiil
uçağı normal yerine getirmek Fiil
bir uçağı doğrultmak Fiil
bir hatâyı düzeltmek Fiil
mağduriyetleri telafi etmek Fiil
ika olunan zararları tazmin etmek Fiil
şikâyetlerin halli
dış ticaret dengesini düzeltmek Fiil
birinden tazminat almak Fiil
hakkını aramak için mahkemeye başvurmak Fiil
tekrar giydirmek. Geçişli Fiil