refer back to

bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek Fiil