1. Fiil (alınmış parayı) geri vermek, ödemek, iade etmek.
    If these shoes do not wear well, the shop will refund you money.
  2. Fiil telâfi etmek, zararını ödemek.
  3. Fiil yeniden para tedarik etmek, eski bonoyu yenisi ile değiştirmek.
  4. İsim 1. para iadesi, geri ödenti, iade edilen/geri verilen para.
risturn
alınmış avansların geri verilmesi
nakit iadesi İsim
tam geri ödeme
aidatın geri ödenmesi
ihracatta vergi iadesi İsim
iade etmek Fiil
geri ödenebilir
geri ödemek Fiil
anında vergi iadesi İsim
(US) müşteri iskontosu İsim
ödeme amaçlı iade İsim, Tüketici Hukuku
satış vergisi iadesi İsim
vergi iadesi İsim, Vergi ve Gümrük
vergiden kurtulma
primi iade etmek Fiil
bir meblağı geri ödemek Fiil
fazla ödenen vergiyi geri ödemek Fiil
gelir teminat sözleşmesi
yıllık gelir poliçesi (sahibinin ölümünde , yıllık gelir için başlangıçta ödenen fiyatla yıllık gelir
sahibinin ölümüne kadar kendisine ödenen toplam
para iadesi çeki
vergileri iade etmek Fiil
gümrük vergilerinin iadesi İsim
ödenen harç ve resimleri iade etmek Fiil
geri ödenen para
parayı geri ödemek Fiil
nakit iadesi İsim
navlun ücretinin iadesi İsim
gelir vergisi iadesi İsim
prim iadesi İsim
satın alma fiyatının iadesi İsim
harcırah iadesi İsim
birine yaptığı bütün masraflarını geri ödemek Fiil
posta ücretini geri ödemek Fiil
yapılan masrafları ödemek Fiil
yapılan harcamaları iade etmek Fiil
yapılan masrafları ödemek Fiil
yüksek gelir sigortası poliçesi
tam geri ödeme
müşterinin şikâyet etmesi durumunda satılan malın geri alınıp bedelinin ödeneceğinin bildirilmesi
vergi iadesi belgesi
(US) Br vergi iadesi çeki
vergi geri ödeme usulleri İsim
vergi iadesi davası İsim