refund

  1. Verb (alınmış parayı) geri vermek, ödemek, iade etmek.
    If these shoes do not wear well, the shop will refund you money.
  2. Verb telâfi etmek, zararını ödemek.
  3. Verb yeniden para tedarik etmek, eski bonoyu yenisi ile değiştirmek.
  4. Noun 1. para iadesi, geri ödenti, iade edilen/geri verilen para.
risturn
alınmış avansların geri verilmesi
nakit iadesi Noun
tam geri ödeme
aidatın geri ödenmesi
ihracatta vergi iadesi Noun
iade etmek Verb
geri ödenebilir
geri ödemek Verb
anında vergi iadesi Noun
(US) müşteri iskontosu Noun
ödeme amaçlı iade Noun, Consumer Law
satış vergisi iadesi Noun
vergi iadesi Noun, Taxation-Customs
vergiden kurtulma
primi iade etmek Verb
bir meblağı geri ödemek Verb
fazla ödenen vergiyi geri ödemek Verb
gelir teminat sözleşmesi
yıllık gelir poliçesi (sahibinin ölümünde , yıllık gelir için başlangıçta ödenen fiyatla yıllık gelir
sahibinin ölümüne kadar kendisine ödenen toplam
para iadesi çeki
vergileri iade etmek Verb
gümrük vergilerinin iadesi Noun
ödenen harç ve resimleri iade etmek Verb
geri ödenen para
parayı geri ödemek Verb
nakit iadesi Noun
navlun ücretinin iadesi Noun
gelir vergisi iadesi Noun
prim iadesi Noun
satın alma fiyatının iadesi Noun
harcırah iadesi Noun
birine yaptığı bütün masraflarını geri ödemek Verb
posta ücretini geri ödemek Verb
yapılan masrafları ödemek Verb
yapılan harcamaları iade etmek Verb
yapılan masrafları ödemek Verb
yüksek gelir sigortası poliçesi
tam geri ödeme
müşterinin şikâyet etmesi durumunda satılan malın geri alınıp bedelinin ödeneceğinin bildirilmesi
vergi iadesi belgesi
(US) Br vergi iadesi çeki
vergi geri ödeme usulleri Noun
vergi iadesi davası Noun