1. (derin ve dikkatli) araştırma(k)/inceleme(k), inceden inceye tetkik (etmek).
    scientific research:
    bilimsel araştırma.
    research and development laboratory: araştırma-geliştirme laboratuarı.
  2. araştırma inceleme konusu/sonucu (meydana çıkan eser).
Reklamcılık ve piyasa araştırması (NACE kodu: 73) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72) İsim, Sanayi ve Zanaatler
eylem araştırması
belli bir teşkilat içindeki belli bir sorun üzerinde araştırma yapmak Fiil
çözüm yolu ve denetleme konusunda tavsiyelerde bulunmak ve bunun sonucu oluşacak politikaları ve prosedürleri
değerlendirmekten ibarettir
faaliyet araştırması
reklam öncesi ve sonrası yapılan ve reklamcılık aracılığıyla kazandırılan etiket bilinçliliğini ölçen araştırma
reklam araştırması
uygulamalı araştırma
araştırma alanı
bir örgüt ya da onun ürünlerine karşı insanların tutumunun incelenmesi
davranış araştırması
(TV) dinleyici ve okuyucu analizi
bilinirlik araştırması
temel araştırma
birçok alanda uygulanan
davranış davranma araştırması
davranış araştırması
ama özellikle tüketim ve satın alma alışkanlıklarıyla ilgili olarak yapılan insan davranışı araştırması
biyomedikal araştırma İsim, Biyoloji
konjonktür araştırması
araştırma yapmak Fiil
araştırma yürütmek Fiil
Kalkınma Araştırma Merkezi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Stratejik Araştırmalar Merkezi İsim, Kurum İsimleri
nükleer araştırma merkezi
nükleer araştırma merkezi
ticari araştırma
(Br) Bilim ve Sanayi Araştırma Bürosu İsim
tüketici araştırması
metin tni analizi
metin analizi
yaratıcı araştırma
basın ve yayın reklamlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için uygulanan araştırma
yaratıcı ürün
bayi araştırması
açık deniz araştırması
araştırma müdürü
belgesel araştırma
ekonomik araştırma
araştırmacı mesleğini seçmeyi düşünmek Fiil
Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma İşbirliği
dış araştırma
araştırma alanı
alan çalışması İsim, Pazarlama
saha araştırması
sınai araştırma
konjonktür araştırması kurumu
iktisadi araştırmalar enstitüsü
iktisadi araştırma enstitüsü
Nüfus Araştırma Kurulu
araştırmaya yapılan yatırım
ortak araştırma
dinleyici araştırması
boylamsal araştırma İsim, Psikoloji
piyasa incelemesi, tüketicilerin hangi mal ve hizmetlere rağbet gösterdiklerini araştırma. İsim
pazar araştırması İsim, Reklamcılık
pazarlama arattırması
pazarlama araştırması
medya araştırması (medyanın incelenmesi ve analizi
güdü araştırması: toplumsal bilimleri, özellikle ruhbilim ve toplum bilimi uygulayarak tüketici davranış
ve tutumun incelenmesi. Pazarlama ve reklam işlerinde kullanılır. Kıs.:
MR, M.R.
İsim
özelikle satın alma durumlarıyla ilgili olarak insan davranışının psikolojik nedenlerinin incelenmesi
pazar araştırmasının insanların bir markayı diğer bir markaya tercih etme nedenlerini inceleyen dalı
nükleer araştırma
bir piyasa ile ilgili yeni araştırma bulguları elde etmek yerine elde mevcut verileri kullanarak hazırlanan pazarlama araştırması
yöneylem araştırması
işletme araştırması: bilimsel yöntemlerin, matematik çözümlemelerin ve teknik olanakların sanayide ve
hükümet yönetiminde en büyük verimi sağlayacak şekilde uygulanması.
İsim
işletme araştırması
işletme araştırması: bilimsel yöntemlerin, matematik çözümlemelerin ve teknik olanakların sanayide ve
hükümet yönetiminde en büyük verimi sağlayacak şekilde uygulanması.
İsim
görüş araştırması
nüfusun istatistiksel bir örneğinden tüm nüfusa teşmil ettirilen görüşlerin alındığı anket
kamuoyu araştırması
doktora sonrası araştırma İsim, Eğitim
ürün araştırması
(tüketicilerin bir ürün ve ambalajı hakkındaki görüş ve isteklerinin araştırılması
olağandışı olaylar araştırması
kamuoyu araştırması
belli bir amaca yönelik olmayan araştırma
nitel araştırma, niteliksel araştırma, kalitatif araştırma: Çoğunlukla bireyler tarafından değer yargıları
olarak ifade edilen, nicelendirilmesi güç verilerin araştırılması işlemi. Genellikle grup tartışmaları ya da mülakatlar yoluyla yapılır.
İsim
nicel araştırma, niceliksel araştırma, kantitatif araştırma: Miktar ya da derecenin istatistiksel farklılıklarına dayalı inceleme. İsim
okuyucu anketi
satış araştırması
satış araştırması (satış gücünün üretkenliğini artırmak amacıyla yapılan inceleme
bilimsel araştırma
sosyal araştırma
uzay araştırması
harcama araştırması
incelemek ve araştırmak Fiil
abone araştırması
pazarlama araştırması firmalarınca uygulanan ve ilgilenen kişi ya da şirketlere satışa sunulan geniş çaplı pazarlama araştırmaları İsim
ödenmemiş vergilerin araştırılması
takım araştırması.
teknik araştırma (borsada , arz ve talebe dayalı olarak piyasanın ve menkul kıymetlerin incelenmesi
teknik araştırma
kanser araştırmalarındaki ilerlemeleri konu etmek Fiil
araştırmayı kolaylaştırmak için
araştırma eseri
araştırma faaliyeti
(borsa simsarı) menkul kıymetler danışmanı
araştırma ve geliştirme
arastırma ve geliştirme
Ar-Ge İsim, Rekabet Hukuku
araştırma-geliştirme İsim, Rekabet Hukuku
araştırma-geliştirme (AR-GE) İşletme
araştırma geliştirme (Ar-Ge) politikası İsim
araştırma-geliştirme anlaşması İsim, Rekabet Hukuku
Ar-Ge anlaşması İsim, Rekabet Hukuku
araştırma ve geliştirme maliyetleri İsim, Muhasebe
araştırma-geliştirme harcamaları İsim
Araştırma ve Geliştirme Giderleri İsim, Muhasebe
araştırma geliştirme ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
Ar-Ge ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
araştırma değerlendirmesi
(US) araştırma şubesi İsim
araştırma görevlisi
araştırma konusu
(Br) araştırma bürosu İsim
araştırma yapılmadan önce uygulanacak pazarlama araştırmasının hedeflerini saptayan rapor
araştırma bütçesi
(Br) US araştırma merkezi
araştırma danışmanı
araştırma sözleşmesi
araştırma bölümü
araştırma şubesi İsim
araştırma tasarımı
(reklamcılık) pazar araştırma yöneticisi
araştırma ekonomisti
araştırma çabaları İsim
araştırma çabaları İsim
araştırma mühendisi
araştırma kurumu
araştırma gideri
araştırma tesisleri İsim
bilimsel araştırma kurumu asistanı
kamuoyu yoklama şirketi
araştırma fonu
araştırma yardımı
araştırma grubu
araştırma kurumu
araştırma enstitüsü
ilgi alanları İsim, İstihdam
araştırma laboratuarı
araştırmacı
araştırma malzemesi
araştırma oktan sayısı İsim, Ulaşım
araştırma teşkilatı
araştırma tesisi
bilimsel araştırma programı
araştırma projesi
araştırma raporu
araştırma uydusu
araştırma bursu
araştırma bilimcisi
araştırma etüdü
araştırma ünitesi
bilimsel araştırma eseri
araştırma işi
araştırmacı
pazar araştırma yöneticisi
zirai mücadele ve araştırma enstitüleri İsim
araştırma işiyle uğraşmak Fiil
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Fiil
araştırmaları sektörlere yönlendirmek Fiil
araştırmak Fiil
sendika araştırma kurumu İsim
posta ile yapılan anket
piyasa araştırma kurumu
piyasa araştırma grubu
pazarlama araştırması etüdü
pazarlama araştırma etüdü
(US) işletme araştırma merkezi analisti
dış arıya yaptırılan araştırma giderleri İsim
dışarıya yaptırılan araştırma giderleri İsim
(Br) devlet maaşları analiz sistemi
ürün araştırması ve geliştirmesi
bilimsel araştırma programı
bilimsel araştırma eseri
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Merkez Araştırma Enstitüleri İsim, Kurum İsimleri
Araştırma Hizmetleri Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Araştırma Alanı
avrupa uzay araştırma teşkilatı
Bulma ve Araştırma Giderleri İsim, Muhasebe
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü İsim, Kurum İsimleri
Bölgesel Araştırma Enstitüleri İsim, Kurum İsimleri
tekrar ara(ştır)mak. Fiil