retained earnings

 1. İsim, Muhasebe geçmiş yıl kârları
 2. yedek akçe
 3. İsim dağıtılmamış karlar
 4. dağıtılmamış kar
 5. İsim birikmiş karlar
 6. dağıtılmayan kar
 7. (US) dağıtılmayan kazanç
 8. İsim dağıtılma mış kârlar
 9. dağıtılmayan kâr
 10. İsim, Muhasebe Geçmiş Yıllar Kârları
 11. İsim, Muhasebe kâr yedekleri
yedek akçe olarak ayrılmış net gelir
geçmiş yıl zararları İsim, Muhasebe
(US) konsolide kâr ve zarar hesabı
dağıtılmamış karlar tablosu İsim
dağıtılmamış kârlar hesabı