retained earnings

 1. İsim, Muhasebe geçmiş yıl kârları
 2. yedek akçe
 3. İsim dağıtılmamış karlar
 4. dağıtılmamış kar
 5. İsim birikmiş karlar
 6. dağıtılmayan kar
 7. (US) dağıtılmayan kazanç
 8. İsim dağıtılma mış kârlar
 9. dağıtılmayan kâr
 10. İsim, Muhasebe Geçmiş Yıllar Kârları
 11. İsim, Muhasebe kâr yedekleri