1. İsim, Dil ve Edebiyat retorik
  2. İsim sözbilim, uzdilbilim, belagat ilmi.
  3. İsim güzel konuşma sanatı. the art of rhetoric .
  4. İsim etkili söylevcilik, hitabet/söz söyleme sanatı.
  5. İsim düzyazı/nesir sanatı.
  6. İsim (nesirde/nazımda/konuşmada) gösterişli/abartmalı ifade.
    She simply ignored his bluster as empty rhetoric:
    Onun abartmalı övünmelerine hiç önem vermedi.
  7. İsim (klâsik hitabette) dinleyicilerin düşünce ve davranışlarını etkileme sanatı.