rough draft

kaba bir tasarı hazırlamak Fiil
bir sözleşmenin kaba bir taslağı