1. İsim yabani at terbiyecisi.
  2. İsim azgın ata binebilen kimse, kovboy.
  3. İsim başıbozuk süvari.
    Rough Riders: 1898 İspanya-Amerika savaşında Theodore Roosevelt'in kurup kumanda ettiği süvari birliği.
yabani at terbiyecisi