rule with a rod of iron

  1. Fiil demir çubukla hüküm sürmek
  2. Fiil yumrukla yönetmek
birine sert/müsamahasız davranmak, sıkı zaptürapt altında tutmak.