1. bearing
  2. roller
  3. ball bearing
  4. roller bearing
  5. anti friction bearing
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements (NACE code: C28.1.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ball race
bearing shell S
bearing bushing
roller bearing
ball bearing retainer

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hareketli makine parçaları arasındaki yuvarlanma sürtünmesini ... muylular arasına konan parça