save for one

yaşlılığı için para biriktirmek Fiil
yaşlılığı için biriktirmek Fiil