settle a document

  1. Fiil bir belgeyi geçerli şekilde hazırlamak
  2. Fiil bir belgeyi kanunun gerektirdiği şekilde düzenlemek