1. İsim lâğım pisliği, çirkef.
    sewage = sewerage disposal: lâğım sularını akıtma/temizleme veya kullanılır hale getirme sistemi.
ana lağım
kanalizasyon sistemi
pis su arıtma tesisleri İsim
vidanjör
pis su arıtma tesisleri İsim