share capital

  1. hisselere bölüanmüş sermaye
  2. hisselere bölünmüş sermaye
  3. hisse senetli sermaye
  4. İsim sermaye
  5. paylara bölünmüş sermaye
(Br) bir şirketin belirlenmiş sermayesinde yapılan herhangi bir değişiklik
özsermayede değişiklik
taahhüt edilmiş sermaye
ana sermaye
(Br) itibari sermaye
adi hisse sermayesi
(Br) adi hisse sermayesi
tercihli hisse senetlerinden oluşan sermaye
hisse sermayesini azaltmak Fiil
hisse sermayesini yeniden düzenlemek Fiil
(Br) oy kullanma hakkı olan hisse sermayesi
sermaye hissesi
bakiye sermaye payı
sermayeye eşit olarak katılmak Fiil
sermayedeki hisse
bir ortak tarafından getirilen sermayedeki pay
kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar