1. türbe, kutsal mezar.
  2. azizlerden kalma kemik vb.'nin saklandığı ufak sandık.
  3. evliyaya/tanrıya adanmış/tahsis olunmuş yer.
  4. tarihî/kutsal yer, tapınak.
    a historic shrine.
  5. kutsal bir yere koymak, mukaddes tutmak.