1. Fiil elemek, kalburdan geçirmek.
 2. Fiil sepelemek, eleyerek serpmek.
  to sift sugar onto cake.
 3. Fiil
  sift out: eleyerek ayırmak.
  to sift out the stones from the earth: toprağı eleyip taşını
  ayırmak.
  sift out the true from the false: gerçeği yalandan ayırmak.
 4. Fiil incelemek, inceden inceye araştırmak.
  sift a matter to the bottom: derin tahkikat yapmak, iyice
  incelemek.
  The detectives are still sifting the evidence.
 5. Fiil soruşturmak, tahkik etmek.
elekten geçirmek Fiil
delilleri elemek Fiil
iyiden kötüyü ayırt etmek Fiil