1. İsim, Tekstil Sanayii boyut
 2. İsim, Tekstil Sanayii beden
 3. İsim büyüklük, azamet, vüs'at, çap, çokluk.
  a fortune of great size: muazzam (büyük çapta) bir
  servet.
  the size of a town.
 4. İsim boyutlar.
  the size of a farm.
  take the size of sth: bir şeyin boyutlarını ölçmek.
 5. İsim cesamet.
 6. İsim hacim.
 7. İsim (giyim eşyası) beden, boy (ayakkabı) ölçü, numara.
  clothes of all sizes: her boy elbise.
  What
  is your size: Elbise ölçünüz nedir?
  children's sizes of shoes.
  a size smaller/larger: bir numara küçük/büyük.
  This dress is just your size: Bu elbise tam bedeninize göre.
 8. İsim hal, durum, keyfiyet, kapsam.
  That's about the size of it: Durum (aşağı yukarı) bundan ibaret.
 9. İsim ahar, haşıl, çiriş, tutkal.
 10. Geçişli Fiil büyüklüklerine göre ayırmak.
 11. Geçişli Fiil istenilen boyutta kesmek/biçmek.
 12. Geçişli Fiil büyüklüğünü tahmin etmek.
 13. Geçişli Fiil çirişlemek, tutkallamak, aharlamak, aprelemek.
çiriş
haşıllamak Fiil
her büyüklükte bağış kabul etmek Fiil
boy sırasına göre düzenlemek Fiil
boy sırasına göre dizmek Fiil
bir banka tarafından belli bir dönemde alınan ortalama satış senetleri hacmi
temel ölçü
parti büyüklüğü
formatta değişiklik
şirket büyüklüğü
mürettebat sayısı
eni yükseklikten büyük olan boy
gerçek değer ve mahiyetini meydana çıkarmak, ağzının payını vermek.
The big boy told John he could
beat him, but John was a good boxer and soon cut him down to size.
birisine haddini/boyunun ölçüsünü bildirmek.
işten çıkarma yoluyla işgücünün azaltılması
giysi bedeni
ekonomik sipariş miktarı (yıllık stok maliyetlerini asgariye indirecek şekilde bir kerede sipariş edilecek miktar
daha büyük boy daha ucuz fiyata
aynı büyüklükte
aynı boyda olma
aile boyu İsim, Reklamcılık
folyo boyutu
normal büyüklük
bedene göre sınıflandırılmış
yarım beden: kısa boylu kadınlara mahsus 12.5'tan 24.5'a kadar buçuklu beden ölçüsü. İsim
kullanışlı boy
(reklam) büyük boy
kalça genişliği
otel büyüklüğü
büyüklük sırasına göre
büyüklük sıra sına göre
boyca
tüketicilerden çok kurumların gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarımlanmış büyük boy ürün ya da büyük ambalaj
kurumsal boy
envanter hacmi
büyük boy
büyük boy
büyük boy
doğal büyüklükte
pazarın büyüklüğü
pazar büyüklüğü
orta büyüklükte
orta boy
asgari ekonomik boy
doğal büyüklükte
gazete firması
bir boy büyüğü
(hurufat) küçük format
kullanılmayacak boy
aynı boyutta/büyüklükte.
bir porsiyonluk ambalaj
en uygun boy
optimum büyüklük İsim, Rekabet Hukuku
battal boy
ambalaj boyutu
tam sayfa boyu
basılmış bir reklamın büyüklüğü
nüfus (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
popülasyon boyutu (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
(a) geniş (150-180 cm genişlikte).
queen-size bed. (b) bu tip yatağa örtülen.
queen-size blankets.
normal büyüklük
normal büyüklük
aynı büyüklükte
aynı boy da
örnek boyutu
çektiği zaman istenilen boyda olmak Fiil
ölçü ve boyut verileri İsim
standart boy
depo boyu
beden ölçüsü kullanmak Fiil
giymek Fiil
lastik boyu
battal boy
sizin beden iniz yok
boy giymek Fiil
büyük boy
sayfa boyu
(a) ölçüp biçmek, tartmak, değerlendirmek, takdir etmek, hakkında fikir/kanaat edinmek, hüküm vermek.

to size up the possibilities for the goods for sale. (b) aranan şartlara uymak, uygun/münasip/elverişli olmak.
yaklaşık olarak doğru
duble kadeh
haşıllamak Fiil
aile boyu ambalaj
orta boy piyasada satılan boy
orta büyüklükteki sanayi I
ambalaj boyu standartları İsim
ambalaj boyutu standartları İsim
cep boyu
cep boyu
makaslamak Fiil
Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ)
beden iniz
kaç numara giyiyorsunuz
ne boy giyiyorsunuz ?
yaka nız kaç ?
 1. you
towards you
(waiter) are you being served
your nearest ... Sıfat
what concern is it of yours
at your convenience Zarf
when you have a moment Zarf
whenever you are available Zarf
when you get a chance Zarf
it will cost you somewhere about a hundred liras
are you being attended to ?
We'll get back to you.
this is addressed to you
here is a case in print