bedesten
satılmak Fiil
satılık olmak Fiil
satılış satılma
ticari senetler İsim
satılan malların maliyeti İsim, Muhasebe
satılan malların gideceği yer
sattırmak Fiil
Satılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar İsim, Muhasebe
(a) yine yutturdular! (b) yağma yok!
satılıp teslim edilmiştir
açık artırma ile satılmış
kilo ile satılır
aldatılmış
kandırılmış
peşin olarak satılmış
gümrük antreposundan satılmış
broker tarafından müşterisine gönderilen satışın yapılmış olduğunu teyit eden belge İsim
(borsa) bir hisse senedi satış emrini yerine getiren bir simsarın müşterisine gönderdiği not
satış bildirisi İsim
veresiye satılmış
sipariş yoluyla satılmış
mevcudu kalmamış
satılmış
iflas etmiş
mevcudu tükenmiş
kanuni yola başvurulmadan satılmış
bütün ya da parça parça satılmak Fiil
kapış kapış gitmek Fiil
satılıp mevcudu kalmamak Fiil
küçük boyların mevcudu kalmamak Fiil
icra ile satılmak Fiil
her halükârda satılmak Fiil
borsa acentesinin verdiği
yaptığı bütün işlemleri gösteren evrak
satılmış ve teslim edilmiş mallar İsim
satış sözleşmesi ile gayri menkul satışı
satış sözleşmesi ile gayrimenkul satışı
kârın satılmış hisse senetleri İsim