sold

  1. Verb (bkz: sell )
    (geç.z.&s.f.).
bedesten
satılmak Verb
satılık olmak Verb
satılış satılma
ticari senetler Noun
satılan malların maliyeti Noun, Accounting
satılan malların gideceği yer
sattırmak Verb
Satılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Noun, Accounting
(a) yine yutturdular! (b) yağma yok!
satılıp teslim edilmiştir
açık artırma ile satılmış
kilo ile satılır
aldatılmış
kandırılmış
peşin olarak satılmış
gümrük antreposundan satılmış
broker tarafından müşterisine gönderilen satışın yapılmış olduğunu teyit eden belge Noun
(borsa) bir hisse senedi satış emrini yerine getiren bir simsarın müşterisine gönderdiği not
satış bildirisi Noun
veresiye satılmış
sipariş yoluyla satılmış
mevcudu kalmamış
satılmış
iflas etmiş
mevcudu tükenmiş
kanuni yola başvurulmadan satılmış
bütün ya da parça parça satılmak Verb
kapış kapış gitmek Verb
satılıp mevcudu kalmamak Verb
küçük boyların mevcudu kalmamak Verb
icra ile satılmak Verb
her halükârda satılmak Verb
borsa acentesinin verdiği
yaptığı bütün işlemleri gösteren evrak
satılmış ve teslim edilmiş mallar Noun
satış sözleşmesi ile gayri menkul satışı
satış sözleşmesi ile gayrimenkul satışı
kârın satılmış hisse senetleri Noun