dayanışmak Fiil
sınıf dayanışması
dayanışma beyannamesi
borçların ödeneceğini bildiren beyanname dayanışma beyannamesi
sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonu
birlik ve bağlılık duygularının bir grubun içine girmesi sonucunda bu gruba üye bireylerin belirli bir
amaca ulaşmak üzere çalışma isteklerini ve çaba
para birliği
milli birlik
milli dayanışma
dayanışma kanıtı
personel dayanışması
Avrupa Dayanışması için Birlik (Doğu Avrupa ülkelerinde insan haklarının garanti altına alınması ve bu
ülkelerin ileride Avrupa Topluluğu'na katılması
sendika dayanışması
dayanışma kampanyası İsim
dayanışma hareketi
karşılıklı dayanışma şartı İsim, Uluslararası Hukuk
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler