something condition

bir şeyi şart koşmak Fiil
bir şeyi şarta bağlamak Fiil