sorumluluklarını müdrik olmak

  1. Fiil to fill well one's responsibilities