1. İsim kare, dördül, murabba.
 2. İsim kare şeklinde yüzey.
 3. İsim (şehir içinde) meydan, küçük park.
 4. İsim gönye.
 5. İsim T cetveli.
 6. İsim (dama tahtasında) hane.
 7. İsim, Matematik üstiki, kare, ikinci kuvvet.
  four is the square of two.
 8. İsim tutucu, eski kafalı, muhafazakâr, yeniliklerden habersiz /geri kafalı kimse.
 9. Fiil kare yapmak, dördülleştirmek, dört köşeli hale getirmek.
 10. Fiil karelere ayırmak.
  squareed paper: kareli kâğıt.
 11. Fiil doğrultmak.
 12. Fiil, Matematik (a) karesini almak, ikinci kuvvete yükseltmek, (b) dördüllemek, bir yüzeye eşit alanda kareyi bulmak.

  square the circle: (a) alanı verilen bir daireye eşit kare çizmek (geometrik çözümü olanaksız), (b) imkânsız görünen bir işe girişmek.
 13. Fiil (açı) dikleştirmek, dik açı yapmak/çizmek.
 14. Fiil ödeşmek.
 15. Fiil (omuzları vb.) dik/doğru tutmak.
 16. Fiil düzeltmek, düzgünce yaymak.
  to square the cloth on the table.
 17. Fiil ayarlamak, ayarını düzeltmek.
 18. Fiil
  square with: -e uydurmak, uyum/ âhenk sağlamak.
 19. Fiil (borç) ödemek, tesviye etmek.
  to square a debt.
 20. Fiil rüşvet vermek, rüşvetle ağzını kapatmak/ işini yürütmek.
 21. dik (açılı).
  a square corner.
 22. karesel, kare/dördül şeklinde.
 23. (alan) … kare.
  one square meter: bir metre kare.
 24. dikey, dik.
 25. Denizcilik gemi direğine/omurgasına dik.
 26. kare kesitli.
  a square bar.
 27. doğru, düzgün, muntazam.
 28. borçsuz, borçları tamamen ödenmiş.
 29. dürüst, namuslu, âdil, insaflı, doğru.
 30. tatminkâr, doyurucu,
  a square meal.
 31. tutucu, muhafazakâr, eski kafalı, yeniliklerden/modadan habersiz.
 32. doğru, dürüst, dosdoğru, tam yerinde, isabetli.
  a square deal: dürüst bir muamele.
 33. dürüslükle, dürüstçe, âdilâne, haktanırcasına.
hesaplarını düzene sokmak Fiil
omuzlarını dik tutmak Fiil
dürüst davranmak.
ödeşmek, müsavi olmak.
(iş) düzenli olmak Fiil
mason olmak Fiil
eğri gönye.
kaçıklar meydanı: büyük şehirlerde siyasî kışkırtıcıların münakaşa edip halka nutuk çektikleri meydan/park
vb. (New York'ta
Union Square, Şikagoda
Washington Square vb.).
doğru
sıhhatli
(a) haklı olarak, dürüstçe, hakkaniyetle, mertçe, hakkıyla.
He won the race fair and square. (b)
dürüst, mert, haklı, âdil, insaflı, doğru.
He was admired for being fair and square in all his dealings. (c) dosdoğru, tam.
I hit him fair and square on the nose: Tam burnunun üstüne (yumruğu) vurdum.
hit sth fair and square: bir şeyin tam ortasına vurmak.
The stone struck him fair and square in the forehead: Taş tam alnının ortasına vurdu.
kararlı
sağlam yapılı
sağlam
işleri yoluna koymak.
Lâtin dördül: eşit sayıda satır ve sütunlarına herbiri yalnız bir defa kullanılan sayı ve harfler yerleştirilmiş
dördül ağ (istatistikte kullanılır).
sihirli kare: eşit karelere bölünmüş ve her bölmesine, satırlar/sütünlar/köşgenler boyunca toplamları
aynı olan sayılar yazılı kare.
İsim
sihirli kare: kare içine yazılan ve yatay-düşey-çapraz toplamları hep aynı olan sayılar dizisi.
çarşı
metre kare
şev gönye.
doğru, dürüst, haktanır, âdil.
nizamsız
düzensiz
tam kare, kare kökü tam sayı olan sayı.
25 is a perfect square because it is the square of 5. İsim
tam kare İsim, Matematik
şehir alanı
meydan
mizan havalesi
mizan havalesi
ortalama karekök: bir dizideki sayıların kareleri ortalamasının karekökü.
kıs.:
rms. İsim
gönye.
T cetveli
şehir meydanı
ayarlı gönye. İsim
söz-karesi: soldan sağa ve yukarıdan aşağıya aynı sözcükler okunabilen kare. İsim
bir sayıyı kare yapmak Fiil
hesabını temizlemek Fiil
dört köşe alan
hazırla(n)mak.
(Br) askerlerin yaptıkları eğitim yürüyüşü
köşeli parantez:
[ veya
].
köşeli parantez
santimetre kare
dörtlü dans, dört çiftin karşılıklı oynadıkları dans.
dürüst/insaflı pazarlık, namuslu alışveriş.
namuslu muamele
dürüst muameleler İsim
açıktan açığa yalanlama
televizyon seyretmeyi aşırı seven kişi
ayak kare = 0.0929 m2.
inç kare ≈ 6,45 cm2.
düz ek.
camadan bağı.
dördül dizey.
doyurucu yemek
yüzey ölçü birimleri sistemi.
metre kare.
metrekare İsim, Matematik
metrekare İsim, Matematik
mil kare = 2.5898 km2.
r: tam kare (olan sayı). 1, 4, 9, 16, 25 ilh.
kare sayı
(boksta vb.) savunmaya geçmek.
başlangıç noktası, ilk fikir/durum vb.
go back to square one: başlanılan yere dönmek, yeniden
başlamak.
If this plan fails, we'll have to go back to square one.
biriyle barışmak Fiil
uyumsuz
âdi/düz piyano.
kabasorta donanımlı
(gemiler) seren yelkenli
karekök, kökiki.
The square root of 25 is 5.
karekök İsim, Matematik
dört köşe seren yelkeni.
dürüst insan.
kalkık omuzlar.
dilini tutsun diye birine rüşvet vermek Fiil
çok zor/imkânsız işe girişmek.
tamamlamak.
square up with … : … ile hesaplaşmak.
biriyle hesaplaşmak Fiil
bir mesele hakkında mütalaasını yürütmek Fiil
horozlanmak Fiil
uygun gelmek, mutabık olmak.
yarda kare ≈ 0.836 m2.
dönüm İsim, Matematik
bulunduğu yere yakışmayan kimse.
makamına yakışmayan kimse.
uygunsuz, beceriksiz, hoyrat, bağdaşmaz (kimse).
Jo is a square peg in a round hole when he is playing
ball: Jo, top oynamakta çok beceriksizdir.
başladığı yere dönme
(kişi) bulunduğu yere yakışmamak Fiil
alıp vereceği olmamak Fiil
bütün dünya ile uyumlu yaşamak Fiil
dürüst muamele görmek Fiil
hakkından gelmek.
biriyle alacak vereceği kalmamak Fiil
açık ret yanıtı almak Fiil
kesin ret cevabı almak Fiil