stick to something

  1. Fiil birşeye bağlı kalmak
  2. Fiil birşeye uymak
  3. Fiil birşeyi yerine getirmek
  4. Fiil birşeyden şaşmamak
  5. Fiil birşeyde ısrar etmek
  6. Fiil birşeyde diretmek
  7. Fiil birşeyden vazgeçmemek