1. İsim (yapışkan) etiket.
    sticker price: (otomobilin vb.) liste fiyatı, genellikle indirilebilen fiyat.
  2. İsim duvar ilânı.
  3. İsim yapışkan, yapıştırıcı.
  4. İsim sebatkâr, metin kimse.
  5. İsim yasa ve kurallara sıkı sıkıya bağlı/itaatkâr kimse.
  6. İsim şaşırtıcı şey.
  7. İsim diken, iğne.
  8. İsim kama, hançer.