1. Fiil (bkz: stick )
    (geç.z.&s.f.).
  2. Fiil saplanmış, saplanıp kalmış, sıkışmış, takılmış, yapışmış.