subscribed capital

  1. ödenmiş sermaye
  2. nominal sermaye
  3. İsim taahhüt edilmiş sermaye
  4. taahhüt edilen sermaye
  5. şirketin nakit karşılığı ihraç edilen sermayesi
tamamen ödenmiş sermaye
taahhüt edilmiş sermaye
taahhüt edilmiş sermaye